Artist: Kogaku Kazuya, celtrance
Artist: Kazabuki Poni, Kaze no Gotoku!
Artist: takeshisu, burakuradou
Artist: Katamari-ya, shinama
Artist: MAKI, Seventh Heaven MAXION
Artist: FANGS, Ojo
Artist: Kogaku Kazuya, celtrance
Artist: Raidon, STUDIO HUAN
Artist: Azuma Sawayoshi
Artist: A-10
Artist: Ayane, MURA
Artist: Azuma Sawayoshi
Artist: Azuma Sawayoshi
Artist: G-Power!, SASAYUKI
Artist: Katamari-ya, shinama, Kanetsuki Masayoshi
Artist: REI, REI's ROOM
Artist: Shiwara Koubou
Artist: Katamari-ya, shinama
Artist: Momo9, Shiratama
Artist: Katamari-ya, shinama, Kanetsuki Masayoshi
Artist: FLOWERCHILD, FlowerchildUEDA
Artist: Kishiri Toworu, Nounai Kanojo
Artist: Kurosawa Kiyotaka, Kurosawa Pict
Artist: Chikotsu Mania, Gouda Nagi
Artist: Isako Rokuroh
Artist: Kisoutengai, Saitouyafu
Artist: Hijiri Tsukasa, Shin Seidou Honpo
Artist: Usubeni Sakurako
Artist: Jack-O-Lantern, Neriwasabi
Artist: Hijiri Tsukasa, Shin Seidou Honpo
Artist: Jack-O-Lantern, Neriwasabi