Artist: Anglachel, Yamamura Natsuru
Artist: Alem-Gakan, Kirishima Satoshi
Artist: Chinbotsu, Sengoku Joketsu Emaki
Artist: Orita, Sucharaka Knight!
Artist: Nanno Koto, STUDIO PAL
Artist: Fujimoto Hideaki, Shuhan
Artist: Fujimoto Hideaki, Shuhan
Artist: Orita
Artist: Asahi
Artist: Doru Riheko, Motsu
Artist: Sunagawa Tara
Artist: Quick Kick Lee
Artist: Mizuryu Kei
Artist: NaPaTa, Chika
Artist: Motchie
Artist: Rakko
Artist: Isako Rokuroh
Artist: Mizuryu Kei
Artist: Ore P 1-gou
Artist: Quick Kick Lee
Artist: Musashino Sekai
Artist: Tomose Shunsaku
Artist: Higumax, Nora Higuma
Artist: Isako Rokuroh