Doujins- Original Series

Artist: Piririnegi, Oshiruko Kan
Artist: Yamamoto Yoshifumi, Crips
Artist: Eltole, Shoujo Kousaku
Artist: Mitsumaro, Art Jam
Artist: Anma, F Taku
Artist: Miito Shido, Garakuta Shoujo
Artist: EKZ
Artist: Yokoyama Lynch
Artist: Yokoyama Lynch
Artist: Yokoyama Lynch
Artist: Hiro, Rojiurakan
Artist: Yokoyama Lynch
Artist: Yokoyama Lynch
Artist: Yokoyama Lynch
Artist: Z-Ton
Artist: malcorond, antyuumosaku
Artist: Miitoban
Artist: Sansyoku Amido.
Artist: Sasamori Tomoe
Artist: MAKI, Tama, TwinBox
Artist: Tama, MAKI, TwinBox
Artist: Hanahanamaki, TwinBox
Artist: Dulce-Q, Behind Moon