Artist: HEIZO, Kitoen, Toko-Ya
Artist: Kitoen, Toko-Ya
Artist: Inuyoshishin, Rippadou
Artist: Rix
Artist: Tokoya
Artist: Toko-Ya
Artist: Tokoya
Artist: Toko-Ya
Artist: Totsugeki Wolf
Artist: AXZ
Artist: R55 Kyouwakoku
Artist: Rix
Artist: Crimson Comics
Artist: Ueky Lab
Artist: Ariki Mau, Dorian Kanshokutai, Kashiwabara Sakae
Artist: Kyougetsutei