Artist: HBO, Henkuma
Artist: Takeda Hiromitsu, shinjugai