Studio Rakkyou

Fate Grand Order
Artist: Takase Yuu, Ashisyun, Studio Rakkyou